Rada Programowa i Komitet Programowy

Komitet Programowy odpowiada za wartość merytoryczną PLNOG-a. Takie rozwiązanie pozwala nam zachować zawsze świeże spojrzenie na odpowiedni dobór tematów i prelegentów.
Komitet składa się z Rady Nadzorczej czyli Założycieli PLNOG-a, którzy wspierają nas od pierwszej edycji

Sylwester Biernacki

Łukasz Bromirski

Marcin Mazurek

Andrzej Targosz

oraz z 9 osób tworzących Radę Programową – wybieranych przez Was na roczną kadencję!

Łukasz Biernacki

Tomasz Brol

Magdalena Figiel

Andrzej Gab

Andrzej Karpiński

Marcin Kuczera

Robert Slaski

Piotr Wojciechowski

Jarosław Zieliński