Regulamin noclegów

REGULAMIN NOCLEGÓW PLNOG 21

Poniższy regulamin dotyczy rezerwacji noclegów w Hotelu Galaxy na czas trwania konferencji PLNOG 21, która odbywa się w terminie 1 – 2 października 2018

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe ściśle określone w formularzu rejestracyjnym na stronie https://hotel-plnog.evenea.pl. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 12:00 dnia następnego.
 2. Gościem hotelowym, który zakupi bilety przez formularz rejestracyjny powinien być uczestnik konferencji PLNOG, który przeszedł pozytywnie rejestrację na konferencję za pośrednictwem formularza https://plnog21.evenea.pl
 3. Dokonując zakupu biletów przez formularz rejestracyjny, uczestnik zobowiązany jest
  1. wybrać doby hotelowe, podczas których pragnie korzystać z noclegu
  2. podać rzeczywiste dane osobowe Gości
  3. dokonać płatności offline: płatność przelewem elektronicznym. W ciągu 7 dni od dnia rejestracji PROIDEA w przypadku dokonania płatności offline, przekaże na adres e-mail Użytkownika fakturę pro forma. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać należy w terminie i na numer rachunku PROIDEA wskazany na fakturze pro forma. Zapłata może być dokonana niezwłocznie po uzyskaniu od PROIDEA potwierdzenia, na numer rachunku bankowego PROIDEA wskazany w przesłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail, albo za pośrednictwem systemów płatności internetowych (id: platnosci@proidea.org.pl ) .
 4. Uczestnik konferencji PLNOG, który nie dokonał rezerwacji noclegu w systemie, nie jest uprawniony do korzystania z noclegu w Hotelu Galaxy, chyba że rezerwacji dokonał we własnym zakresie w razie dostępności pokoi hotelowych.

§2 Pakiety zakupu noclegów

 1. Uczestnik dokonujący rezerwacji pokoju za pośrednictwem systemu rezerwacji ma możliwość zakupu noclegu w następujących pakietach (szczegółowo opisanych w systemie rejestracyjnym pod adresem https://hotel-plnog.evenea.pl)
 •      NOCLEG Opcja 1: Hotel Galaxy, pokój jednoosobowy na 1 dobę: 30.09 / 1.10.2018
 •      NOCLEG Opcja 2: Hotel Galaxy, pokój 1-osobowy na 1 dobę: 1 / 2.10
 •      NOCLEG Opcja 3: Hotel Galaxy, Pokój 2-osobowy na 1 dobę: 30.09 / 1.10.2018
 •      NOCLEG Opcja 4: Hotel Galaxy, Pokój dwuosobowy na 1 dobę: 1.10 / 2.10.2018

Osoba, która chce kupić pokój jednoosobowy na dwie doby, powinna wybrać pakiety 1 i 2.
Osoba, która chce kupić nocleg w pokoju dwuosobowy na dwie doby, powinna wybrać pakiety 3 i 4.
Osoba, która chce kupić nocleg w pokoju dwuosobowym zobowiązana jest do zakupienia dwóch miejsc i winna podać dane obojga Gości.

Szczegóły rezerwacji opisane są na stronie internetowej pod adresem: https://2018.krakow.plnog.pl/pl/noclegi-w-hotelu-galaxy/

§3 Przedłużenie pobytu w Hotelu Galaxy

 1. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w Recepcji Hotelu do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Pobyt zostanie przedłużony w miarę możliwości, dostępności pokoi w Hotelu Galaxy.
 2. Organizator konferencji nie zobowiązuje się do pośrednictwa w procesie przedłużania rezerwacji, a wszelkie koszty i sprawy formalne pozostają w gestii Uczestnika.
 3. Organizator konferencji PLNOG nie ponosi kosztu użytkowania pokoju zarezerwowanego przez Gościa.

§4 Zasady użytkowania pokoju w Hotelu Galaxy

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należnąza pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju wyłącznie od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 3. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co pozwoli na natychmiastową reakcję.
 4. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 5. Rejestracja na konferencję PLNOG przy stanowisku oznaczonym logotypem konferencji, nie jest jednoznaczna z zameldowaniem lub wymeldowaniem z pokoju hotelowego.
 6. Osoba zameldowana do pokoju hotelowego, która nie dokonała rejestracji na konferencję PLNOG nie jest upoważniona do udziału w konferencji oraz do korzystania z bufetów i przerw kawowych.

§5 Odpowiedzialność użytkowania pokoju

 1. Organizator konferencji PLNOG nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia dokonane w pokoju hotelowym Gościa.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Organizator konferencji PLNOG nie odpowiada za utrzymanie czystości w pokoju hotelowym oraz za wszelkie zaniedbania ze strony Hotelu. Może natomiast pomóc w dochodzeniu praw użytkownika w wypadku rażących niedociągnięć ze strony obsługi hotelowej.
 4. Organizator konferencji PLNOG nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione w pokoju hotelowym lub pozostawione bez nadzoru, nie oddane do depozytu.
 5. Organizator konferencji PLNOG nie ma obowiązku asystować w wysyłce przedmiotów pozostawionych w Hotelu.

§6 Zasady rezygnacji z noclegów

 1.  Uczestnik konferencji, który zakupił nocleg w Hotelu Galaxy ma możliwość rezygnacji z noclegu oraz ubiegania się o zwrot kosztu do dnia 24.08.2018. Organizator rozpatrzy podanie do dwóch tygodni po zgłoszeniu rezygnacji. W późniejszym terminie Uczestnik konferencji ma prawo zmienić dane Gościa.
 2. Gość hotelowy ma prawo zmienić dane użytkownika do dnia 10.09.2018,
 3. PROIDEA dopuszcza wprowadzenie zmiany osobowe w wynajmowanych pokojach. Informacja o zmianie gościa hotelowego powinna zostać zgłoszona PROIDEA w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji. Zmiana gościa hotelowego wymaga ponownego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przekazania przez Użytkownika informacji na adres e-mail rejestracja@proidea.org.pl, wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy.
 4. Organizator ma prawo odmówić rezygnacji lub zamiany użytkownika, jeśli ta dokonana została w dacie przekraczającej te podane w §6 pkt. 1 i §6 pkt. 2, lub w innych przypadkach, które Organizator zobowiązuje się przedstawić drogą telefoniczną lub mailową osobie dokonującej rezygnacji lub zamiany.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie obostrzenia oraz prawa użytkowania z pokoju hotelowego, nieokreślone powyższym regulaminem, dostępne są na stronie https://galaxyhotel.pl/pl/hotel/regulamin-hotelui obowiązują również na czas trwania konferencji PLNOG. Goście, rezerwujący pokój w terminie konferencji PLNOG nie są zwolnieni z obowiązku przestrzegania regulaminu hotelu.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji noclegów w Hotelu Galaxy na konferencję PLNOG 21.Administratorem danych w rozumieniu RODO jest PROIDEA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem 30-651 Kraków, ul. Łabędzia 9. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby rezerwacji noclegów na czas trwania konferencji PLNOG 21 i nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem osób odpowiadających za finalizację rezerwacji pokoi hotelowych w Hotelu Galaxy, znajdującym się przy ul. Gęsiej 22a w Krakowie, których obowiązkiem jest rozparcelowanie uczestników, dokonujących rejestracji w pokojach hotelowych.
 3. Informujemy, że każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest koniecznie do sfinalizowania rezerwacji pokoi hotelowych w Hotelu Galaxy, Kraków.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie – aby tego dokonać, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: rejestracja@proidea.org.pl